Hjälper industriföretag att möta klimatmålen

Share This Post

Trots att det är lång väg kvar att möta målen för att minska utsläppen av växthusgas till år 2045 har världens industrier börjat röra sig i rätt riktning. Det vittnar Gällivareföretaget Gefa om. ”Vi jobbar med system som ska underlätta resan för företag och märker en markant ökning av efterfrågan”, säger VD:n Ulf Karlsson.

Den svenska industrin står ensam för 30 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. De senaste åren har utsläppen inom industrin minskat, främst genom att fossila bränslen ersatts med biobränsle. Men ännu är det lång väg kvar för att kunna möta målen på noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Ett företag som märker av strävan mot minskade utsläpp är Gefa System i Gällivare. Gefa jobbar med automationssystem för styrning av VA-anläggningar, behovsstyrd ventilation för underjords gruvor och brännare för olika typer av industrier.

Efterfrågan på våra produkter har ökat markant de senaste åren. Många av de industriföretag som kontaktar oss idag vill minska energiförbrukningen och sina utsläpp för att kunna möta klimatmålen, säger Ulf Karlsson, VD.

Trots att en stor del av industrin i Sverige har gått över till biobränslen eldar många länder i världen ännu med fossila bränslen.

Men nya klimatmål och hårdare regleringar på flera håll runtom i världen gör att efterfrågan på klimatsmartare lösningar för industrin ökar. Gefa System har exporterat både brännare och ventilationsstyrning till flera länder med höjda krav på miljö det senaste året.

– Våra brännare går lika bra att använda med biooljor, något som är avgörande. De har dessutom högre förbränning tack vare högtryckstekniken, vilket gör utsläppen mindre, säger Ulf Karlsson.

Ventilationssystemen minskar i sin tur elförbrukningen markant och gör att luften inne i gruvan blir renare.
– Det känns kul att vi kan vara med och hjälpa företag nå klimatmålen, både i Sverige och utomlands, säger Ulf Karlsson, VD.

Not sure how to approach your next project? We can help.

Read more about how we can help you
make your next project a success.